Sammenheng mellom COVID-19 Vaccine Janssen og blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 26.04.2021 Gjelder til: 26.07.2021

En kombinasjon av blodpropper og lavt antall blodplater er observert i svært sjeldne tilfeller etter vaksinering med COVID-19 Vaccine Janssen. En årsakssammenheng med vaksinen anses som sannsynlig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Covid-19 Vaccine Janssen - Janssen-Cilag International N.V. (vnr. 424981, vnr. 464201)

Les mer