DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 20.05.2019 Gjelder til: 20.08.2019

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Eliquis - Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG (vnr. 035134, vnr. 052133, vnr. 085574, vnr. 130627, vnr. 146758, vnr. 380466, vnr. 388225, vnr. 458805, vnr. 586967)
  • Xarelto - Bayer AG (vnr. 039141, vnr. 126926, vnr. 178223, vnr. 179552, vnr. 408145, vnr. 422937, vnr. 449868, vnr. 480750, vnr. 483217, vnr. 484658, vnr. 499273, vnr. 501660, vnr. 525720, vnr. 549674)
  • Lixiana - Daiichi Sankyo Europe GmbH (vnr. 056500, vnr. 078145, vnr. 080621, vnr. 408102, vnr. 579911)
  • Pradaxa - Boehringer Ingelheim International GmbH (vnr. 115330, vnr. 115341, vnr. 115364, vnr. 161048, vnr. 418043, vnr. 442705)

Les mer