Mangel på Metacam vet mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2021 Gjelder til: 06.09.2021

Det er mangel på Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur bør få en annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer