Mangel på Petidin stikkpiller

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.06.2020 Gjelder til: 01.01.2021

•Pasienter som bruker Petidin stikkpiller bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med petidinhydroklorid på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer