Avbrudd i legemiddelforsyningen av Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.02.2019 Gjelder til: 01.07.2019

Det er mangel på Etalpha 2 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med alfakalsidol injeksjonsvæske til 01.07.2019. Informer pasienten om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Etalpha - LEO Pharma (vnr. 503334)

Les mer