Mangel på Ibux mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.03.2023 Gjelder til: 01.08.2023

Det er mangel på Ibux 20 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Ibux bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ibuprofen, som er virkestoffet i Ibux. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer