Mangel på Dermovat salve og krem

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.10.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er mangel på Dermovat 0,05% salve og krem Pasienter som bruker Dermovat salve/krem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klobetasol, som er virkestoffet i Dermovat salve/krem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med klobetasol salve/krem kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dermovat - GlaxoSmithKline AS (vnr. 462036, vnr. 462051)

Les mer