Mangel på Diural

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.08.2023 Gjelder til: 15.10.2023

Det er mangel på Diural 10 mg/ml dråper. Pasienter som bruker Diural bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet furosemid, som er virkestoffet i Diural. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Diural - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 183276)

Les mer