Mangel på Zoloft mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.01.2023 Gjelder til: 01.08.2023

Det er mangel på Zoloft 40 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Zoloft bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sertralin, som er virkestoffet i Zoloft. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer