Mangel på Lixiana

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.01.2021 Gjelder til: 15.05.2021

Det er mangel på Lixiana 15 mg filmdrasjerte tabletter. Pasienter som bruker Lixiana 15 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med edoksaban, som er virkestoffet i Lixiana. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lixiana - Daiichi Sankyo Europe GmbH (vnr. 056500)

Les mer