Feil merking av Metomotyl vet 5 mg/ml - risiko for overdosering

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking Publisert første gang: 24.09.2019 Gjelder til: 25.10.2019

Det er oppdaget feil i merkingen av Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til hund og katt. Leverandøren stanser salget av batcher med feilmerking og tilbakekaller fra grossister og apotek. På baksiden av flasken er det oppgitt at styrken er 2,5 mg/ml. Den korrekte styrken til preparatet er 5 mg/ml. Dermed kan feilmerkingen føre til overdosering av preparatet. Det er oppgitt korrekt styrke på forsiden av flasken og på kartongen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer