Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.11.2021 Gjelder til: 01.09.2022

Det er mangel på Questran. Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med [virkestoff], som er virkestoffet i kolestyramin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer