Risiko for nekrose ved behandling med deoksykolsyre (Belkyra)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 15.01.2019 Gjelder til: 15.04.2019

Det er meldt tilfeller om nekrose, inkludert arteriell nekrose på injeksjonsstedet hos pasienter som er behandlet med deoksyolsyre. Feil injeksjonsteknikk øker risikoen for nekrose i huden. Pasienter som har fått sårdannelse eller nekrose på injeksjonsstedet skal ikke få flere injeksjoner med Belkyra

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Belkyra - Allergan Pharmaceuticals International Ltd. (1) (vnr. 476387)

Les mer