Mangel på Vitaros

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.04.2019 Gjelder til: 15.12.2019

Det er mangel på Vitaros 3 mg krem. Pasienter som bruker Vitaros bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Vitaros.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Vitaros - Ferring Legemidler AS (vnr. 091353)

Les mer