Mangel på Cortison tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.06.2022 Gjelder til: 15.01.2023

Det er mangel på Cortison 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Cortison bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kortisonacetat, som er virkestoffet i Cortison. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer