Mangel på Cortison tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.04.2022 Gjelder til: 15.10.2023

Det er mangel på Cortison 25 mg tabletter. Pasienter som bruker Cortison bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kortisonacetat, som er virkestoffet i Cortison. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cortison - Orifarm Healthcare A/S (vnr. 058404)

Les mer