Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 30.06.2019 Gjelder til: 01.09.2020

Det er meldt mangel på Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Burinex 1 mg og 2 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 1 mg og 2 mg tabletter. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer