Mangel på Arthrotec tabletter med modifisert frisetting

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 16.03.2021 Gjelder til: 15.07.2021

Det er mangel på Arthrotec 50/0,2 mg tabletter med modifisert frisetting, 20 stk. Pasienter som bruker Arthrotec bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diklofenak/misoprostol som er virkestoffet i Arthrotec. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Arthrotec - Pfizer AS (vnr. 154591)

Les mer