Mangel på Dapson tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.07.2022 Gjelder til: 01.10.2022

Det er mangel på Dapson tabletter. Pasienter som bruker Dapson bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med dapson, som er virkestoffet i Dapson. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer