Mangel på Dapson tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 16.02.2023 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Dapson tabletter. Pasienter som bruker Dapson bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med dapson, som er virkestoffet i Dapson. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dapson - Scanpharm (vnr. 542977)

Les mer