Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres

Type: Generelt Publisert første gang: 11.11.2019 Gjelder til: 01.01.2021

Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres. Pasienter som bruker Catapresan 25 mikrog tabletter bør få informasjon om at legemidlet avregistreres, og annen behandling bør vurderes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer