Mangel på Augmentin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.09.2022 Gjelder til: 15.02.2023

Det er mangel på Augmentin 500 mg/125 mg tabletter. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin og klavulansyre, som er virkestoffene i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer