Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.05.2020 Gjelder til: 01.08.2021

Mangel på Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter. Pasienter som bruker Salazopyrin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sulfasalazin, som er virkestoffet i Salazopyrin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering med sulfasalazin eller et annet legemiddel med et annet virkestoff. Følgende er forslag til alternativer dersom det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger: - For pasienter med revmatoid artritt: ved begrenset tilgang på utenlandske pakninger tilsvarende Salazopyrin EN 500 mg enterotabletter kan legen forskrive tabletter og mikstur med sulfasalazin. I mangelperioden er det ikke nødvendig å søke om individuell stønad på blå resept for disse legemidlene. Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger av tabletter og mikstur med sulfasalazin kan utleveres på blå resept til pasienter med revmatoid artritt. I slike tilfeller kan legemidlene forskrives på hvit resept med merknad om at de skal utleveres på blå resept § 3a etter gyldig tillatelse fra Legemiddelverket. - For pasienter med andre indikasjoner kan lege bytte til annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer