Mangel på Cilox

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.10.2022 Gjelder til: 01.03.2023

Råd til l?eger Pasienter som bruker Cilox øyesalve bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ciprofloksacinhydroklorid på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cilox - NOVARTIS NORGE AS (vnr. 012812)