Diabetes type 1 fjernes som indikasjon for Forxiga 5 mg

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 28.10.2021 Gjelder til: 01.02.2022

Fra 01.11.2021 vil Forxiga (dapagliflozin) 5 mg ikke lenger være godkjent til behandling av pasienter med diabetes type 1. Videre bruk hos denne pasientgruppen vil være ”off label”. Resepter på Forxiga 5 mg vil kunne utleveres med forhåndsgodkjent refusjon ut reseptens gyldighetstid på 1 år så lenge forskrivningen er før 01.11.2021.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer