Mangel på Ibaril krem

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.12.2019 Gjelder til: 01.05.2020

Det er mangel på Ibaril 2,5 mg/g krem Pasienter som bruker Ibaril bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med desoksymetason krem, som er virkestoffet i Ibaril. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ibaril - Sanofi-aventis Norge (3) (vnr. 158048, vnr. 503961)

Les mer