Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.06.2019 Gjelder til: 27.09.2019

Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • RoActemra - Roche Registration GmbH (vnr. 063926, vnr. 170062, vnr. 170085, vnr. 170107, vnr. 577505)

Les mer