Tilbakekalling av enkelte batcher med Ozurdex implantat

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 11.10.2018 Gjelder til: 11.01.2019

Ved en rutinemessig kontroll av øyeimplantatet Ozurdex (deksametason) er det observert en silikonpartikkel på ca. 0,3 millimeter på produktet. Ved injeksjon av Ozurdex kan silikonpartikkelen komme inn i øyet. Inntil nye batcher blir tilgjengelige anbefaler vi at leger kun bruker Ozurdex når annen behandling ikke er egnet. Dersom Ozurdex brukes - vær oppmerksom på mulige bivirkninger som tåkesyn som følge av partikkelen, intraokulær inflammasjon og hornhinnebivirkninger.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ozurdex - Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd (vnr. 192867)

Les mer