Mangel på Apocillin 660 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.12.2022 Gjelder til: 15.03.2023

Ikke forskriv større pakninger enn det pasienten trenger, apoteket kan dele opp større pakninger. Pasienter som bruker Apocillin 660 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin 660mg. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Apocillin - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 589473, vnr. 589481, vnr. 589598, vnr. 589887, vnr. 589895, vnr. 011818, vnr. 589499, vnr. 589507)