Mangel på Perlutex vet. tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.03.2019 Gjelder til: 01.10.2020

Det er mangel på Perlutex vet. tabletter til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes. Veterinærer trenger ikke søke godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer