Mangel på Kull mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.05.2022 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Kull mikstur, suspensjon. Pasienter som bruker Kull mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med aktivt kull, som er virkestoffet i Kull mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer