Mangel på Movicol Junior

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.01.2021 Gjelder til: 15.03.2021

Det er mangel på Movicol Junior pulver til mikstur. Pasienter som bruker Movicol Junior bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med makrogol, som er virkestoffet i Movicol Junior. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Movicol Junior - Norgine B.V. (vnr. 040823)

Les mer