Mangel på Fostimon Set 75 UI injeksjon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.06.2021 Gjelder til: 15.10.2021

Det er mangel på Fostimon Set 75 UI pulver og væske til injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Fostimon Set 75 UI bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med urofollitropin, som er virkestoffet i Fostimon Set 75 UI. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer