Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.12.2018 Gjelder til: 01.09.2020

Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus mener det er akseptabelt at pasientene har opptil 2-3 måneders opphold i behandlingen med tamoksifen. Dette praktiseres blant annet for pasienter som har betydelige bivirkninger av behandlingen, og det er ikke vist at det er ugunstig. Det vil være behov for å benytte alternative preparater, for eksempel toremifen, dersom mangelperioden varer lenger enn 2-3 måneder. Legemiddelverket vil komme tilbake med mer informasjon dersom dette blir aktuelt.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer