Mangel på Receptal vet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.03.2021 Gjelder til: 01.10.2021

Det er mangel på Receptal vet injeksjonsvæske «MSD Animal Health Norge AS». Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS-land, tilsvarende til Receptal vet injeksjonsvæske. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer