Mangel på Synarela

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.01.2023 Gjelder til: 15.06.2023

Det er mangel på Synarela 200 mikrogram/dose nesespray. Pasienter som bruker Synarela bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet nafarelin, som er virkestoffet i Synarela. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer