Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.09.2019 Gjelder til: 01.11.2019

Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram. Forventet levering er i uke 40. Pasienter som bruker Digoxin bør få informasjon om at de kan få Digoxin DAK fra 2care4 eller Digoxin DAK fra Orifarm (selv om dette ikke står på byttelisten). Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin. Dersom de nevnte preparatene ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer