​Legemiddelverket tar forbehold om endringer som gjøres i de europeiske fellesprosedyrene, hvor Norge ikke alltid er direkte involvert.

Se endrede tilbakeholdelsestider (publisert mars 2016)​

Publisert: 14.09.2016