​​​​​Internasjonal kategorisering

Det brukes for mye antibiotika, som skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står overfor. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har laget en oppdatert kategorisering av antibiotika til dyr. Kategoriseringen er gjort med bakgrunn i to hovedkriterier; hvordan bruk av antibiotika hos dyr kan påvirke folkehelsen gjennom utvikling av antibiotikaresistens og behovet i veterinærmedisinen. Kategoriseringen er gjort med en "One Health"-tilnærming, og arbeidet er utført av Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG).​​

Følg våre råd for forsvarlig bruk

1. Reduser gyldigheten på antibiotikaresepter

Antall dager en resept på antibiotika til dyr er gyldig er redusert fra ​10 til 5 dager.​ ​​​Dette skal bidra til færre tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov. Målet er å redusere bruken av antibiotika. ​

Endringen gjelder alle antimikrobielle legemidler til dyr
Endringen om 5 dagers gyldighet for resept gjelder alle antimikrobielle legemidler til dyr, ikke bare antibiotika selv om dette er hovedfokus.
Det betyr at det er samme gyldighetstid på resepter for legemidler mot for eksempel protozoer, virus og encellet sopp,  som for legemidler mot bakterier.​

​2. Følg terapianbefalinger for antibiotikabruk

Det er utarbeidet terapianbefalinger for bruk av antibiotika til diverse dyr, blant annet hest, sau, hund og katt. Se egen side for terapianbefalinger​.

3. Meld manglende effekt ved bruk av antibiotika

Manglende effekt av et legemiddel regnes som en bivirkning. Behandler du med et antibiotikum og ikke ser forventet effekt, oppfordrer vi deg til å melde dette som bivirkning.

4. Les viktig informasjon i preparatomtalen

Veterinærer som skal behandle dyr med antibiotika bør lese den fullstendige preparatomtalen for legemidlet. Legg spesielt merke til punkt 4.5 (særlige forholdsregler); informasjonen som du finner under dette punktet er ikke alltid gjengitt i felleskatalog-teksten.

5. Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

Kurset er laget av Mattilsynet, i samarbeid med Den Norske Veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hovedmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av jevnlig oppdatering på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonelloven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.
For deg som skal søke om midlertidig lisens etter forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste, vil Mattilsynet kreve at du har gjennomført kurset og bestått testen.​

Se mer informasjon om kursinnhold og påmelding på NMBUs nettsider.

6. Antibiotika forbeholdt mennesker

Legemiddelverket har utvidet listen over virkestoff som er underlagt utleveringsbestemmelse. Virkestoff på listen anses som sistevalg i behandlingen av resistente bakterier hos mennesker, og er underlagt utleveringsbestemmelser på bakgrunn av anbefalinger i norske og europeiske retningslinjer for bruk av antibakterielle midler til dyr.

Se mer informasjon om utleveringsbestemmelsene her

Oppdatert: 25.10.2022

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?