Det brukes for mye antibiotika, som skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står overfor.

Følg våre råd for forsvarlig bruk

1. Reduser gyldigheten på antibiotikaresepter

Fra 1.1.2018 er det gjort endringer i «forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek» slik at det er mulig å sette kortere gyldighet på antibiotikaresepter. Vi anbefaler at resepter på antibiotika kun har 10 dagers gyldighet.

Smådyr-, heste- og produksjonsdyrveterinærer har fått tilsendt et stempel med påskriften: «Gyldig i 10 dager t.o.m.:». Bruk stempelet og angi siste gyldighetsdato når du skriver antibiotikaresepter.

Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. Med kortere gyldighet får vi færre situasjoner der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.

2. Følg terapianbefalinger for antibiotikabruk

Det er utarbeidet terapianbefalinger for bruk av antibiotika til hund og katt (utgitt mars 2014), og for bruk av antibiotika til produksjonsdyr (utgitt februar 2012). Terapianbefalinger for bruk av antibiotika til hest er under utarbeidelse, og forventes publisert innen utgangen av 2018.

3. Meld manglende effekt ved bruk av antibiotika

Manglende effekt av et legemiddel regnes som en bivirkning. Behandler du med et antibiotikum og ikke ser forventet effekt, oppfordrer vi deg til å melde dette som bivirkning.

4. Les viktig informasjon i preparatomtalen

Veterinærer som skal behandle dyr med antibiotika bør lese den fullstendige preparatomtalen for legemidlet. Legg spesielt merke til punkt 4.5 (særlige forholdsregler); informasjonen som du finner under dette punktet er ikke alltid gjengitt i felleskatalog-teksten.

Oppdatert: 15.05.2018

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?