​Begrepet kjæledyr innbefatter også smågnagere, eksotiske dyr og akvariefisk.​​

 

 

Dyreklinikker har ikke lov til å selge legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyr/dyreklinikker-har-ikke-lov-til-a-selge-legemidlerDyreklinikker har ikke lov til å selge legemidlerLegemiddelverket er kjent med at flere dyreklinikker driver til dels utstrakt og systematisk salg av legemidler til kjæledyr, for eksempel parasittmidler. Dette er ikke lovlig. 648Veterinærer kan imidlertid ta seg betalt for legemidler som er brukt til å behandle dyr på klinikken.
Forsvarlig bruk av antibiotikahttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/forsvarlig-bruk-av-antibiotikaForsvarlig bruk av antibiotikaLegemiddelverket er opptatt av at antibiotika skal brukes forsvarlig. Vi jobber aktivt med dette i prosessene for godkjenning av legemidler. I tillegg sørger vi for at det blir utarbeidet terapianbefalinger for antibiotikabruk hos ulike dyreslag. 533
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643
Medisiner til hund og katt mot innvollsorm krever resepthttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyr/medisiner-til-hund-og-katt-mot-innvollsorm-krever-reseptMedisiner til hund og katt mot innvollsorm krever reseptAlle pakningsstørrelser av legemidler til hund og katt mot innvollsorm er reseptbelagt. Legemiddelverket ønsker å unngå unødvendig bruk som kan føre til raskere resistensutvikling. 650Dette skal forebygge unødvendig bruk som kan føre til raskere resistensutvikling.
Pexion - oppdatert preparatomtalehttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyr/pexion-oppdatert-preparatomtalePexion - oppdatert preparatomtalePå grunn av bivirkningsmeldinger er preparatomtalen for det antiepileptiske legemiddelet Pexion (imepitoin) oppdatert med ny informasjon om riktig bruk. Veterinærer oppfordres til å lese preparatomtalen nøye før forskrivning. 651Presisering av riktig bruk.
Rabiesvaksine til hundhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyr/rabiesvaksine-til-hundRabiesvaksine til hundIntervallet for revaksinering av hund mot rabies er endret. Første revaksinasjon med Rabisin vet skal alltid gis ett år etter grunnvaksinasjonen, men deretter kan revaksinering nå gis hvert tredje år. Tidligere måtte revaksinering skje årlig. 652Revaksinering med Rabisin vet skal gis ett år etter grunnvaksinering, og revaksinering kan deretter gis hvert tredje år.
Viktige forsiktighetsregler ved bruk av fentanyl depotplaster på dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/kjeledyr/viktige-forsiktighetsregler-ved-bruk-av-fentanyl-depotplaster-pa-dyrViktige forsiktighetsregler ved bruk av fentanyl depotplaster på dyrFentanyl depotplaster på avveie kan gi fatale forgiftninger på mennesker, spesielt barn. Ved bruk av disse legemidlene til dyr må veterinærer være spesielt oppmerksomme på faren for forgiftning av mennesker og dyr som er i kontakt med behandlede dyr.649Unngå fare for forgiftning av mennesker og dyr som er i kontakt med behandlede dyr.