​Veterinærer kan imidlertid ta seg betalt for legemidler som er brukt til å behandle dyr på klinikken. Prisen som beregnes for benyttet legemiddel, kan ta høyde for kostnadene forbundet med for eksempel innkjøp, lagerhold og svinn, men veterinæren skal ikke tjene penger på legemiddelomsetning. Les mer om aktuelle bestemmelser i legemiddelloven, § 16 og § 17.

Kravet om attestert behandling mot revens dvergbendelorm i forbindelser med reiser til Sverige gjør det naturlig at smådyrklinikker lagerfører relevante legemidler for å kunne utføre behandlingen på klinikken. Behandling på klinikk på grunn av attestkrav kommer inn under definisjonen av når man kan kreve legemiddelutgiftene dekket.

Ved behov for annen parasittbehandling, skal det imidlertid normalt skrives resept til dyreeieren. Behovet for parasittbehandling vil sjelden være så akutt at den må utføres på klinikken. Dyreeieren skal derfor få utlevert en resept på nødvendig legemiddel, slik at eieren fritt kan velge apotek.

Publisert: 09.08.2016

​Fant du det du lette etter?