​​​Veterinærer kan imidlertid ta seg betalt for legemidler som er brukt til å behandle dyr på klinikken. Prisen som beregnes for benyttet legemiddel, kan ta høyde for kostnadene forbundet med for eksempel innkjøp, lagerhold og svinn, men veterinæren skal ikke tjene penger på legemiddelomsetning. Les mer om aktuelle bestemmelser i legemiddelloven, § 16 og § 17.

Kravet om attestert behandling mot revens dvergbendelorm i forbindelser med reiser til Sverige gjør det naturlig at smådyrklinikker lagerfører relevante legemidler for å kunne utføre behandlingen på klinikken. Behandling på klinikk på grunn av attestkrav kommer inn under definisjonen av når man kan kreve legemiddelutgiftene dekket. Legemiddelverket anbefaler at veterinærer ikke utfører behandlinger som skal attesteres med legemidler som dyreeier har med seg.  Ved attestert behandling bør veterinæren ha kontroll på at det brukes et legemiddel som er innkjøpt fra godkjent detaljist og oppbevart i henhold til legemiddelets oppbevaringsbetingelser.​

Ved behov for annen parasittbehandling, skal det imidlertid normalt skrives resept til dyreeieren. Behovet for parasittbehandling vil sjelden være så akutt at den må utføres på klinikken. Dyreeieren skal derfor få utlevert en resept på nødvendig legemiddel, slik at eieren fritt kan velge apotek.

Publisert: 09.08.2016

​Fant du det du lette etter?