Legemiddelverket minner derfor om at kjæledyr som står på faste medisiner, må ha med en erklæring fra veterinær dersom legemidlene skal medbringes på reisen. Uten erklæring kan dyreeier få problemer både ved innreise til andre land og ved retur til Norge.

Vi anbefaler dyreeier å skaffe seg en erklæring om at dyret står på langvarig/kontinuerlig behandling. Erklæringen skal om mulig skrives av den veterinæren som har satt dyret på behandlingen, eller en annen veterinær med tilgang til dyrets journal. Erklæringen bør være på engelsk ved reiser utenfor Norden.

Hva bør en slik erklæring inneholde

  • Eiers navn
  • Identifikasjon av dyret
  • Legemiddelnavn
  • Virkestoff
  • Legemiddelform og -styrke
  • Dosering
  • Mengden legemiddel må stå i rimelig forhold til reisens varighet.

 

Minn dyreeier om at:

  • de bør ha med legemidlet i originalemballasjen med apoteketiketten
  • de bør ha med seg en tilsvarende erklæring fra behandlende veterinær ved hjemreise hvis dyret blir satt på behandling under oppholdet i utlandet

Vær oppmerksom på at en erklæring ikke er grunnlag for å bringe med seg aktuelle legemidler dersom dyret ikke er med på reisen.

Du kan lese mer om regler for import og medbringing av legemidler til personlig bruk. Legemidler til egne dyr omfattes ikke av begrepet "personlig bruk".

Publisert: 22.01.2018

​Fant du det du lette etter?