​​Fentanyl depotplaster brukes i humanmedisin til behandling av sterke, kroniske smerter, spesielt hos kreftpasienter. På tross av de beskrevne forsiktighetsreglene som må følges nøye ved bruk av disse produktene, forekommer jevnlig forgiftningstilfeller der utilsiktet eksponering har gitt alvorlige, og på barn også fatale, forgiftninger. Plastrene er nesten gjennomsiktige og kan være vanskelige å få øye på om de faller av pasienten.

Alle produsentene av fentanyl depotplaster har, i samarbeid med The European Medicines Agency (EMA) og nasjonale legemiddelmyndigheter, 16. juni 2014 sendt ut oppdatert sikkerhetsinformasjon til helsepersonell der de minner om forsiktighetsregler som skal følges ved bruk av produktene. På sikt vil også utseendet på plastrene endres for å øke synligheten.

 

Disse humanproduktene benyttes i veterinærmedisin til hund og katt, primært til behandling i klinikker. Dyr med smerteplaster vil kunne utgjøre en fare for alvorlig forgiftning av både mennesker og dyr. Risikoen er størst dersom dyr sendes hjem med smerteplasteret på, men også personell som håndterer dyrene på klinikken er utsatt. Legemiddelverket oppfordrer også veterinærer til å sette seg inn i de tiltak som anbefales innen humanmedisin; god informasjon til de som håndterer produktene og behandlede dyr om farene forbundet ved utilsiktet overføring av plaster, utilsiktet inntak av plaster og behov for riktig håndtering av brukte plaster.

Dersom pasienter sendes hjem med plasteret på, er det viktig at også dyreeier får grundig informasjon. Veterinæren må forsikre seg om at eieren har forstått både risikoen og forsiktighetsreglene.

  • Hvis et plaster utilsiktet fester seg til en person eller et annet dyr ved et uhell, må det plasteret fjernes umiddelbart.
  • Påføringsstedet må velges med omhu og de som ser til dyret må kontrollere at plasteret sitter som det skal.
  • Brukte plaster skal brettes slik at den klebrige siden av plasteret festes til seg selv, og deretter kastes på en sikker måte. 

Publisert: 09.08.2016

​Fant du det du lette etter?