Vi vurderer dokumentasjon av kvalitet, sikkerhet og effekt og gjør en helhetlig nytte-/risikovurdering når produsenter søker om klinisk utprøvning, markedsføringstillatelse og endringer. Vi overvåker bivirkninger av legemidler og oppdaterer sikkerhetsinformasjon på bakgrunn av dette.

Alle som produserer, importerer og omsetter legemidler til dyr, må også ha godkjenning fra Legemiddelverket. Vi vurderer også søknader om forskrivning av legemidler som krever spesiell tillatelse til rekvirering.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for bruk av legemidlene og fører tilsyn med at dyrehelsepersonell bruker legemidler forsvarlig.

Publisert: 17.09.2019

​Fant du det du lette etter?