Autogene vaksinerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/autogene-vaksinerAutogene vaksinerDet er klare rammer for bruken av autogene vaksiner. Her finner du informasjon om hva en autogen vaksine er, og kravene for søknad om bruk av slike.525Hva er en autogen vaksine, og hva er kravene for søknad om bruk av slike.
Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer.524
Formalin til bruk på fisk i ferskvann - godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fisk/formalin-til-bruk-pa-fisk-i-ferskvann-godkjenningsfritakFormalin til bruk på fisk i ferskvann - godkjenningsfritakHer finner du informasjon om hvordan du skal gå frem dersom du skal søke om godkjenningsfritak for bruk av formalin i ferskvann i akvakulturanlegg. 528Hvordan søke om godkjenningsfritak for bruk av formalin i ferskvann i akvakulturanlegg.
Rensubstans inkludert medisinfôrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/rekvirering-av-rensubstans-inkludert-medisinfrRensubstans inkludert medisinfôr526Når trenger du rensubstans og hvordan søker du?
Veterinær bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelserhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/veteriner-bruk-av-humanpreparater-med-utleveringsbestemmelserVeterinær bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelserHumanpreparater med utleveringsbestemmelser (kun til sykehus, kun til spesialist i...) kan ikke utleveres fra apotek til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra Legemiddelverket. Ordningen er hjemlet i legemiddelforskriften § 7-4.​ 527Humanpreparater med utleveringsbestemmelser (kun til sykehus, kun til spesialist i...) kan ikke utleveres fra apotek til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?