​​​​​Oversikt over mangelsituasjoner

Se oversikt over alle mangelsituasjoner (excel-dokument med egen fane for veterinære legemidler).

Plikt til å informere Legemiddelverket

Legemiddelprodusenter har plikt til å informere Legemiddelverket om alle tilfeller av forsyningsvikt til det norske markedet. Det er grunn til å tro at mangelsituasjoner for veterinære legemidler er underrapportert.

Ved mangelsituasjoner kan nasjonale tiltak iverksettes. Legemiddelverket samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger.

Bruk veterinære legemidler

Etter kaskaden (bruksforskriften §4) skal veterinære legemidler velges fremfor humane. Når de aktuelle veterinære legemidlene ikke selges i Norge, er vi positive til søknad om godkjenningsfritak på alternativer fra EU-/EØS-land, selv om det finnes tilsvarende virkestoff i legemidler til human bruk tilgjengelig i Norge.

Legemiddelprodusentene er avhengig av et stabilt marked for å kunne holde legemidlene sine på markedet. Derfor er det ønskelig å bruke tilgjengelige veterinære legemidler fremfor legemidler til mennesker.

Varsler i veterinærkatalogen og legemiddelverket.no

Legemiddelverket publiserer varsler om mangler på både humane og veterinære legemidler. Du finner varslene på legemiddelverket.no og i Felleskatalogen.

​Fant du det du lette etter?