​​​​​​Alpha Max inneholder virkestoffet deltametrin og er et ektoparasittmiddel godkjent for behandling av adulte og preadulte stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss).  

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Pharmaq AS å selge irske/UK pakninger tilsvarende Alpha Max, 10 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk, 1000 ml pakning. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.10.2022.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på fisk.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer og fiskehelsebiologer

  • Oppdrettere som får forskrevet Alpha Max bør få informasjon om at de kan få utlevert utenlandske pakninger av produktet.
  • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig hos alle apotek/grossister.
  • Apotek/grossist eller oppdrettere tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet i norsk eller utenlandsk pakning.​

 

 

 

​Råd til apotek/grossist

 

  • Pass på at oppdrettere får tilstrekkelig legemiddel til at hele den aktuelle fiskegruppen kan behandles. Hvis apotek/grossist ikke har tilstrekkelig mengde preparat til å dekke behandling av all fisken som skal behandles, må rekvirenten kontaktes.
  • Vær nøye med å informere oppdrettere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Alpha Max.
  • Gi oppdrettere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Alpha Max ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Kontakt veterinæren/fiskehelsebiologen dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes.

 

Råd til oppdrettere

 

  • Følg rådene fra veterinær/fiskehelsebiolog og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på norske pakninger av Alpha Max kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.   
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg utenlandske pakninger av Alpha Max, må du eller apoteket kontakte veterinæren/fiskehelsebiologen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 06.07.2022

Publisert: 04.02.2022

​Fant du det du lette etter?