Bravecto påflekkingsvæske inneholder virkestoffet fluralaner og er et legemiddel mot flått- og loppeinfestasjoner. Preparatet er godkjent til bruk på katter.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, 1 pipette er forventet tilgjengelig fra 10.11.2021.

Ny forsyning av Bravecto 250 mg påflekkingsvæske, 2 pipetter er forventet tilgjengelig fra 01.01.2022.

Ny forsyning av Bravecto 500 mg påflekkingsvæske, 1 pipette er forventet tilgjengelig fra 01.11.2021.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes andre markedsførte ektoparasittmidler med tilsvarende indikasjon til bruk på katt. Legemiddelverket anbefaler derfor veterinærer å forskrive et ektoparasittmiddel med et annet virkestoff til katter som trenger behandling mot flått- og loppeinfestasjoner. 

Råd til veterinærer

  • Eiere av dyr som bruker Bravecto påflekkingsvæske bør få informasjon dersom behandlingen byttes.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at dyret får behandlingen det trenger.
  • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får et annet legemiddel.
  • Kontakt veterinæren dersom forskrevet legemiddel ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 19.08.2021

Publisert: 23.06.2021

​Fant du det du lette etter?