​​​​​​​Coopersect vet inneholder deltametrin og er et ektoparasittmiddel. Preparatet er godkjent til bruk på sau, lam og storfe.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Coopersect vet, 10 mg/ml, påflekkingsvæske, oppløsning, 250 ml og 500 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer 

 • Eiere av dyr som bruker Coopersect vet bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med deltametrin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Veterinærer oppfordres til å kontakte andre apotek/apotekkjeder dersom et apotek ikke kan skaffe pakninger, ettersom apotek/apotekkjeder kan ha ulike leveringsmuligheter.
 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Coopersect vet 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning.
 • Gi dyreeiere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Coopersect vet ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Coopersect vet 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Coopersect vet 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.​​​

Oppdatert: 06.06.2023

Publisert: 21.03.2023

​Fant du det du lette etter?