​​​​​Drontaste inneholder virkestoffene febantel, pyrantel og prazikvantel og er et bredspektret anthelmintikum. Preparatet er godkjent til bruk på hund. 

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Drontaste er forventet tilgjengelig: 
Drontaste 525/504/175mg, 2 stk (vnr 046254) 31.10.2022
Drontaste 525/504/175mg, 8 stk (vnr 568365) 28.02.2023
Drontaste 150/144/50mg, 2 stk (596523) 31.10.2022

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut alternative pakninger svarende til Drontaste tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. 
Vedtaket er gyldig til: 
Drontaste 525/504/175mg, 2 stk  til 15.01.2023​
Drontaste 525/504/175mg, 8 stk til 01.04.2023
Drontaste 150/144/50mg, 2 stk til 01.12.2022
Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer 

Eiere av dyr som bruker Drontaste bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med febantel, pyrantel og prazikvantel på apoteket.
Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Drontaste tabletter.
  • Gi dyreeiere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Drontaste​
  • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
  • På grunn av mangel på Drontaste tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med febantel, pyrantel og prazikvantel tabletter dersom de kan skaffes.  
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.


Oppdatert: 04.12.2022

Publisert: 29.09.2022

​Fant du det du lette etter?