​Mangel på Minirin nesespray skyldes tilbakekalling fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn tillatt. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for de som har brukt produktene.

Minirin inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum. Minirin brukes i behandling av hypofysær diabetes insipidus, Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til diagnostisk bruk for testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.  

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut pakninger fra
  • EU/EØS tilsvarende Minirin 10 mikrogram/dose nesespray, 5 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023. ​​

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
 
Tillatelsen gjelder også for utlevering av utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 10 mikrogram/dose nesespray til dyr.
 

Råd til veterinærer

  • Eiere av dyr som bruker Minirin 10 mcg/dose nesespray bør få informasjon dersom behandlingen byttes.
  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Gi dyreeier en kopi av norsk pakningsvedlegg av Minirin nesespray ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Kontakt veterinæren dersom forskrevet legemiddel ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan de utleverte medisinene skal brukes.  
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

 

 

 

Oppdatert: 06.01.2023

Publisert: 22.02.2021

​Fant du det du lette etter?