Mangel på Minirin nesespray skyldes tilbakekalling fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn tillatt.

Dette har ikke medført noen vesentlig fare for de som har brukt produktene.
 
Mangel på Minirin nesedråper skyldes produksjonsstopp som følge av kvalitetssvikt knyttet til pakkemateriale.  De affiserte batchene har ikke vært solgt i Norge.
 

Minirin inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum. Minirin brukes i behandling av hypofysær diabetes insipidus, Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til diagnostisk bruk for testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.  

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut pakninger fra
 • EU/EØS tilsvarende Minirin 10 mikrogram/dose nesespray,5 ml.
 • EU/EØS tilsvarende Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, 2,5 ml.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
 
Tillatelsen gjelder også for utlevering av utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 0,1 mg/ml nesedråper eller nesespray til dyr.
 

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Minirin 0,1 mg/ml nesedråper eller Minirin 10 mcg/dose nesespray bør få informasjon dersom behandlingen byttes.
 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
 • Gi dyreeier en kopi av norsk pakningsvedlegg av Minirin nesedråper eller nesespray ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt veterinæren dersom forskrevet legemiddel ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan de utleverte medisinene skal brukes.  
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

 

 

 

Publisert: 22.02.2021

​Fant du det du lette etter?