​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ovivac P vet er en klostridie-/pasteurellavaksine som er godkjent til bruk på sau. Tribovax vet er en klostridievaksine som er godkjent til bruk på sau, lam, storfe og kalv.

Legemidler som​​ kan brukes i stedet​

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger av Ovivac P Plus, Heptavac P Plus, Tribovax 10, Covexin 10, Bravoxin 10 og Toxipra Plus. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.06.2023. 

Apoteket kan levere ut utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr. 

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene. Mangelsituasjonen er omfattende også i resten av EU/EØS, og grossister melder om stor pågang for å skaffe alternativer til vaksinene.  ​

 • ​Ny forsyning av Ovivac P vet er forventet tilgjengelig fra 15.04.2023.  

 • Ny forsyning av Tribovax vet er forventet tilgjengelig fra​ 15.05.2023. 

Denne nyhetssaken vil oppdateres fortløpende dersom grossistene kan skaffe flere alternativer til Ovivac P vet og Tribovax vet. 

Råd til veterinærer

 • Det vil være enkelte forskjeller i antigeninnhold (kvalitativt og/eller kvantitativt) i de alternative vaksinene. Det vil si at det ikke vil være fullstendig likeverdighet for alle alternativene, men at alternativene det er gitt tillatelse til er innholdsmessig nærmest våre markedsførte vaksiner, Ovivac P vet og Tribovax vet.

 • Ovivac P Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Ovivac P vet, selv med enkelte ulikheter. Bakteriestammen for C. septicum i Ovivac P Plus er forskjellig fra den som inngår i Ovivac P vet, og det er noe mengdeforskjeller av klostridiestammene. Dette er imidlertid vurdert å ikke ha en avgjø​rende klinisk betydning for norske forhold. 

 • Heptavac P Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Ovivac P vet, selv med enkelte ulikheter. I tillegg til de samme klostridie- og pasteurellakomponentene som i Ovivac P vet, inneholder Heptavac P Plus også C. perfringens type C toksoid og C. novyi toksoid. Det er også noe mengdeforskjeller av klostridiestammene.

 • Tribovax 10 er vurdert å være et tilsvarende alternativ til Tribovax vet.​

 • Bravoxin 10 er vurdert å være et tilsvarende alternativ til Tribovax vet.

 • Covexin 10 er ansett å være et tilfredsstillende og tilsvarende alternativ til Tribovax vet, selv med noen mengdeforskjeller av klostridiestammene. 

 • Toxipra Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Tribovax som kun klostridievaksine, selv med enkelte ulikheter. Toxipra Plus gir imidlertid ikke beskyttelse mot C. perfringens type A, C. sordellii og C. haemolyticum.

 • For å vurdere om det bør brukes vaksine med eller uten pasteurella-komponenter anbefales det å ta utgangspunkt i om pasteurellose tidligere har vært et problem i den aktuelle besetningen som skal vaksineres. I områder med mye sjodogg, og til kopplam, bør det vurderes å bruke en vaksine med pasteurella-komponenter. 

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Veterinærer oppfordres til å kontakte andre apotek/apotekkjeder dersom et apotek ikke kan skaffe pakninger, ettersom apotek/apotekkjeder kan ha ulike leveringsmuligheter.

 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel. 

Råd til apotek

 • Apotek må ta kontakt med veterinær dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel. 

 • Vær nøye med å informere veterinærer om hvorfor de får utenlandske pakninger med Ovivac P Plus, Heptavac P Plus, ​Tribovax 10, Covexin 10, Bravoxin 10 eller Toxipra Plus. ​

Oppdatert: 13.03.2023

Publisert: 07.02.2023

​Fant du det du lette etter?